สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 10.30 น (วันที่ 15 ธันวาคม 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายวิชิต ขันธ์แก้ว ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท และนายณัฐพร สำราญจิตต์ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่ ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยและตรวจรับงานก่อสร้าง ถนนลาดยาง พื้นที่บริเวณโดยรอบ สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท ภาพโดย : สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา