สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

เมื่อวันพุธที่ 2 ธันวาคม พ.ศ. 2558 เวลา 09.00 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก ร่วมรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรงเกี่ยวข้าว ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก  ปรึกษาปัญหาผืนดินพื้นที่จังหวัดนครนายก

 • สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก Land Development Station, Nakhon Nayok Province เลขที่ 12 ม. 3 ต.องครักษ์ อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
 • โทรศัพท์ 037-391-298 โทรสาร 037-391-612 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 • สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 (ปทุมธานี) Land Development Regional Office 1 (Pathum Thani) เลขที่ 56 ม. 2 ถ.รังสิต-นครนายก ต.ลำผักกูด อ.ธัญญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 โทรศัพท์. 02-577-3371 ,02-577-5428 โทรสาร 02-577-5428 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

รายงาน : นางสาวชนิษฎา กล้าหาญ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ สำนักงานเลขานุการกรม
ภาพ : นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป สำนักงานเลขานุการกรม


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน