สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09:30 น. (วันที่ 27 พฤศจิกายน 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นางยุพา เเม้นสมุทร เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เข้าพิธีรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการสร้างความเข้มเเข็งการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี (ในระดับดีเลิศ) โดยนายสุรชัย ขันอาสา ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี เป็นผู้มอบรางวัล ณ ศาลากลางจังหวัดปทุมธานี จ.ปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ