สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 13:30 น. (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 13 จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย สพข.1 ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 จ.ปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา