สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09:00 น. (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 13 จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม,ฝ่าย สพข.1 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แผน - ผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายและการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 จ.ปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน