สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09:00 น. (วันที่ 26 พฤศจิกายน 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน 13 จังหวัด ผู้อำนวยการกลุ่ม,ฝ่าย สพข.1 เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แผน - ผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายและการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 จ.ปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน