สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 13:30 น. (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก โดยมีนายพิษณุ ทรัพสุทธิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก พร้อมเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ เเละชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 ณ สถานีพัฒนาที่ดินนครนายก จ.นครนายก


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา