สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09:30 น. (วันที่ 24 พฤศจิกายน 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย
        • พันเอกพัฒนพล พลเยี่ยม ผอ.กองการศึกษา ร.ร.ทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก
        • นายพิษณุ ทรัพสุทธิ รักษาการแทนผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก
        • นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา
        • นายวิชัย ทองขาว นักวิชาการชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำเเหน่ง ผอ.สถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี
        • นายสุรชัย สวรรณชาติ ผอ.กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน
        • น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผอ.กลุ่มวิเคราะห์ดิน
        • นายทวีเเสง พูลพุฒ ผอ.กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน
        • นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผอ.กลุ่มสำรวจเพื่อทำแผนที่
        และเจ้าหน้าที่ ร่วมเป็นประธานพิธีการเปิด โครงการฝึกอบรม "หมอดินอาสาประจำอำเภอเเละจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ 2559 ดำเนินการโดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน ณ โรงเรียนทหารการสัตว์ กรมการสัตว์ทหารบก จ.นครนายก


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน