สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 9.00 น. ( 23 พฤศจิกายน 2558) นายสุรชัย สวรรณชาติ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย หัวหน้าฝ่าย ผู้อำนวยการกลุ่ม และบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกันปล่อยปลาตะเพียนเเละปลานิล บริเวณบ่อโดยรอบสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน