สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 13:30 น. (วันที่ 20 พฤศจิกายน 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมคณะกรรมการเร่งรัดการติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ระดับเขต ประชุมเร่งรัดการติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายงบประมาณฯ ผ่านทางระบบ VDO Conference ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 จ.ปทุมธานี


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา