สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เชิญผ้าพระกฐินพระราชทาน ถวาย ณ วัดคลองวาฬ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2558 เวลา 13.39 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เป็นประธานในพิธีถวายผ้าพระกฐินประจำปีพุทธศักราช 2558 ซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทาน ให้กรมพัฒนาที่ดิน นำไปถวายพระสงฆ์จำพรรษากาลถ้วนไตรมาส ณ วัดคลองวาฬ ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ โดยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เข้า ร่วมถวายผ้าพระกฐินพระราชทานในครั้งนี้ รวมยอดปัจจัยจากสาธุชนทั่วประเทศ เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,897,070 บาท ภาพ : คณะกลุ่มประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกรม (นายกฤษชภณ วัฒนานุกิจ นักวิชาการเผยแพร่ปฏิบัติการ, นายอตินันท์ บุญลาโภ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป)


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน