สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 14:00 น. (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ และชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมีนายพันมหา ทองบ่อ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการและเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ พร้อมพาเยี่ยมชมบริเวณรอบของสถานีพัฒนาที่ดินสมุทรปราการ อีกทั้งยังได้ปลูกต้นยางนาบริเวณแนวรอบของสถานีพัฒนาที่ดิน


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน