สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 10:30 น. (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เดินทางเข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี โดยมีนายพินิจ งาเนียม ผู้อำนวยการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับ และพร้อมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2559


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน