สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 09:30 น. (วันที่ 12 พฤศจิกายน 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมหลักสูตร "หมอดินอาสาประจำหมู่บ้านเเละหมอดินอาสาประจำตำบล" ประจำปีงบประมาณ 2559 โดยมี นายนิราศ ตั้งธรรมนิยม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เป็นผู้กล่าววัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมในครั้งนี้       ในการนี้ได้รับความอนุเคราะห์จาก น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และเจ้าหน้าที่ ในการให้ความรู้ด้านการวิเคราะห์ดินโดยชุด Test Kit


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน