สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เเละสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ปรับภูมิทัศน์จัดสวนบริเวณโดยรอบกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ลงมากำกับดูแลการปรับภูมิทัศน์จัดสวนในครั้้งนี้ด้วย


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา