สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร เเละสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี ปรับภูมิทัศน์จัดสวนบริเวณโดยรอบกระทรวงเกษตรเเละสหกรณ์ โดยมีนายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ได้ลงมากำกับดูแลการปรับภูมิทัศน์จัดสวนในครั้้งนี้ด้วย


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน