สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 14:00 น. (วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วย นายณัฐพร สำราญจิตต์ ผอ.สำรวจเพื่อทำเเผนที่ นายทวีเเสง พูลพุฒ ผอ.กลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน เเละวิทยากรสํานักเทคโนโลยีการสํารวจและทําแผนที่และบุคลากรสพข.1 ร่วมพิธีการปิดอบรม "โครงการฝึกอบรมหลักสูตร การใช้โปรเเกรมการทำเเผนที่ด้วยระบบภูมิสารสนเทศและซักซ้อมความเข้าใจด้านการจำเเนกประเภทที่ดิน" ระหว่างวันที่ 9 - 10 พฤจิกายน 2558 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน