สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกับ สถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี จัดกิจกรรม "โครงการวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2558" เพื่อรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี และเป็นการสร้างจิตสำนึกให้เกิดความรักความหวงแหนในทรัพยากรป่าไม้ของชาติ โดยมีกิจกรรมร่วมกันในการบำรุงรักษาต้นไม้ด้วยการ พรวนดิน ใส่ปุ๋ย ปลูกซ่อมแซม และรดน้ำต้นไม้ ณ รอบบริเวณสำนักพัฒนาที่ดินเขต 1 และสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2558


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน