สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 8.00 น. ( 6 พฤศจิกายน 2558) สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกับสถานีพัฒนาที่ดินปทุมธานี จัดกิจกรรมเครพธงชาติสวดมนต์เช้า ณ ลานหน้าเสาธง สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมีนายสุรชัย สุวรรณชาติ รักษาราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นำทีมดำเนินกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีปรองดอง และน้อมรำลึกถึงความสำคัญ 3 สถาบัน ชาติ ศาสนาพระมหากษัตริย์


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน