สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 13.00 น.(29 ตุลาคม 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงพื้นที่ปรับภูมิทัศน์บริเวณหลังอาคารฝึกอบรม สพข.1เเละโรงปุ๋ย เนื่องจากเป็นสถานที่รกทึบจึงเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์มีพิษจำนวนมาก เเละต้นไม้ใหญ่หักล้มพันสายไฟฟ้าเเรงสูง จึงดำเนินการปรับปรุงพื้นที่ เพื่อความเป็นระเบียบเเละสามารถใช้ประโยชน์ในพื้นที่นี้ได้อย่างคุ้มค่า ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จ.ปทุมธานี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน