สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 14:00 น. วันที่ 28 ตุลาคม 2558 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 1 เข้าตรวจเยื่ยมบุคลากร สถานีพัฒนาที่ดินกรุงเทพมหานคร พร้อมชี้แจงแนวทางเร่งรัดเบิกจ่ายให้ทันแผน ตามมติ ครม. ประจำปีงบประมาณ 2559


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา