สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อเวลา 11.00 น.(28 ตุลาคม 2558) นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ลงดูพื้นที่ปรับภูมิทัศน์ขุดลอกคูน้ำรอบสำนักงาน เพื่อระบายทางเดินน้ำ และจัดเก็บน้ำไว้ใช้ประโยชน์เพาะปลูก


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา