สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และนายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน ร่วมต้อนรับกองสำรวจดิน โดยได้ร่วมกันปรึกษาหารือการพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ดินของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้มีความทันสมัยน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน