สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อวันที่ 22 ตุลาคม 2558 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และนายทวีเเสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน ร่วมต้อนรับกองสำรวจดิน โดยได้ร่วมกันปรึกษาหารือการพัฒนาปรับปรุงพิพิธภัณฑ์ดินของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้มีความทันสมัยน่าสนใจมากยิ่งขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนและผู้ที่สนใจได้เข้ามาศึกษาเยี่ยมชม


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน