สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


กิจกรรม "Big Cleaning Day ครั้งที่ 5" นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายและบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมทำกิจกรรม "Big Cleaning Day ครั้งที่ 5" กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวน และเพื่อความสามัคคีอย่างพร้อมเพรียง ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน