สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


กิจกรรม "Big Cleaning Day ครั้งที่ 5" นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง ผู้อำนวยการกลุ่มฝ่ายและบุคลากรสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมทำกิจกรรม "Big Cleaning Day ครั้งที่ 5" กิจกรรมทำความสะอาด ปรับปรุงภูมิทัศน์ จัดสวน และเพื่อความสามัคคีอย่างพร้อมเพรียง ของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เมื่อวันที่ 16 ตุลาคม 2558


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน