สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และ น.ส.กัญจน์รัชต์ ลชิตาวงศ์ ผู้อำนวยการกลุ่มวิเคราะห์ดิน ต้อนรับ นายอนุวัต เฟื่องทองเเดง หรือ (อนุวัต จัดให้) นักข่าวรายการทีวีจากสถานีกองทัพบกช่อง 7 ที่เข้าขอรับคำปรึกษาเรื่องดิน และการจัดการดิน โดยได้นำตัวอย่างดินมาวิเคราะห์ เพื่อทราบธาตุอาหารของพืชรวมทั้งวิธีการจัดการเเก้ไขปรับปรุงบำรุงดินในเหมาะสมกับชนิดพืชที่ต้องการปลูก
ทั้งนี้ทางกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ฝากทางคุณอนุวัต เฟื่องทองแดง ช่วยประชาสัมพันธ์ให้กับเกษตรกรที่ดินมีปัญหา ให้มาใช้บริการตรวจวิเคราะห์ดินเพื่อหาธาตุหาอาหาร หรือความเหมาะสมของพืชกับดินได้ที่ กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โทรศัพท์ 02-577-5052-3


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน