สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ชาวสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดงาน "จากวันที่พากเพียร สู่วันเกษียณที่ภาคภูมิ" ให้กับบุคลากรผู้ซึ่งเกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 2558 ซึ่งในปีนี้ท่านอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน นายอภิชาต จงสกุล ก็เป็นหนึ่งในผู้เกษียณครั้งนี้ด้วย โดยในงานมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ (ต้นพะยูง) เพื่อเป็นศิริมงคล และมอบของที่ระลึกแก่ผู้เกษณียณอายุราชการ ซึ่งได้รับเกียรติจากอดีตผู้เกษียณอายุ เช่น นายเกรียงศักดิ์ หงษ์โต อดีตอธิบดีกรมพัฒนาดิน และ นายเขียน อภิชนธิวงศ์ อดีตผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มาให้การต้อนรับบุคลากรน้องใหม่ที่พึ่งเกษียณอายุราชการในครั้งนี้ ณ บริเวณสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน