สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระกียรติ "การจัดทำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา มหาราชินี" ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยชาวสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ร่วมกันเคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญฯ และร่วมกันปลูกมะนาว มะละกอ กล้วยน้ำว้าและไผ่ ในแปลงศูนย์เรียนรู้ พื้นที่ 2 ไร่ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน