สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรมเฉลิมพระกียรติ "การจัดทำศูนย์เรียนรู้การพัฒนาที่ดิน เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา มหาราชินี" ในวันที่ 14 สิงหาคม 2558 โดยชาวสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ร่วมกันเคารพธงชาติ ร้องเพลงสรรเสริญฯ และร่วมกันปลูกมะนาว มะละกอ กล้วยน้ำว้าและไผ่ ในแปลงศูนย์เรียนรู้ พื้นที่ 2 ไร่ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน