สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


4 สิงหาคม 2558 ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน แวะเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ก่อนไปเป็นประธานเปิดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จังหวัดนครนายก โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน