สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


4 สิงหาคม 2558 ดร.อภิชาต จงสกุล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน แวะเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ก่อนไปเป็นประธานเปิดธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จังหวัดนครนายก โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน