สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


28 กรกฎาคม 2558 นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน แวะเยี่ยมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ก่อนไปร่วมรับเสด็จพระเทพฯ ที่จังหวัดนครนายก โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินในสังกัด ผู้อำนวยการกลุ่มและหัวหน้าฝ่ายบริหารให้การต้อนรับ


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา