สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนที่ดินเขต 1 ทำพิธีไหว้ศาลพระภูมิ ศาลเจ้าที่ ศาลตายาย เพื่อลงมือปรับปรุงภูมิทัศน์สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยการขุดลอกบ่อ และตัดแต่งต้นไม้ใหญ่ ในวันจันทร์ที่่ 27 กรกฎาคม 2558


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน