สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดยได้ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงปลูกข้าว โดยวิธีการหว่าน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00 น.


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน