สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นางกุลรัศมิ์ อนันต์พงษ์สุข รองอธิบดีด้านบริหาร กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก เข้ารับเสด็จสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ แปลงสาธิตการเกษตร โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า ต.พรหมณี อ.เมือง จ.นครนายก โดยได้ทรงเสด็จพระราชดำเนิน ไปทอดพระเนตรโครงการเกษตรรวมใจ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ และทรงปลูกข้าว โดยวิธีการหว่าน เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2558 เวลา 12.00 น.


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน