สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินนครปฐม เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. เพื่อรับฟังปัญหาการดำเนินงาน โดยมี นางอุษา อุตสาหกุล ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินนครปฐมให้การต้อนรับ


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา