สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายอนุสรณ์ จันทรโรจน์ รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ในสังกัด เดินทางไปดูงาน "โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ้านหนองคันจาม หมู่1 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ให้การตอนรับ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน