สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายอนุสรณ์ จันทรโรจน์ รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน/ผู้อำนวยการกลุ่ม/หัวหน้าฝ่าย ในสังกัด เดินทางไปดูงาน "โครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว อันเนื่องมาจากพระราชดำริ" ในที่ดินมูลนิธิชัยพัฒนา ณ บ้านหนองคันจาม หมู่1 ตำบลบ้านพริก อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 13.00 น. โดยมี ดร.พิสุทธิ์ วิจารสรณ์ ผู้อำนวยการโครงการศึกษาทดลองการแก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว ให้การตอนรับ


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน