สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดฝึกอบรมหลักสูตร การบริหารจัดการคุณภาพชีวิตและการทำงานของบุคลากร และ หลักสูตร การนำเสนอข้อมูลเชิงวิชาการในรูปแบบโปสเตอร์ ในวันที่ 18 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. ณ อาคารฝึกอบรมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นผู้กล่าวเปิดการอบรม ในการอบรมครั้งนี้ได้รับเกียรติจาก นายอนุสรณ์ จันทรโรจน์ รองอธิบดีด้านวิชาการ กรมพัฒนาที่ดิน ในการเป็นวิทยากรการฝึกอบรม


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ