สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


ชาวสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Clening Day ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ในวันที่ 15 มิถุนายน 2558 เวลา 09.00 น. โดยมีนายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 นำทีมในการดำเนินกิจกรรมในครั้งนี้


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา