สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง นางมัทธนา ชัยมหาวัน ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก และเจ้าหน้าที่กองช่าง ตรวจเเหล่งน้ำขนาดเล็ก"งานพัฒนาเเหล่งน้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ"โครงการขุดลอกคลอง ความยาว 1,321 ที่บ้านเกาะกา หมู่ที่ 1 ต.ท่าเรือ อ.ปากพลี จ.นครนายก เมื่อวันที่ 3 มิถุนายน 2558 เวลา 09.30 น.


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน