สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เข้าพบปะ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี โดยมีนายพินิจ งามเนียม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี ให้การกล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินนนทบุรี เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา