สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 พร้อมทั้ง นายทศพร ปุระสุวรรณ์ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสระบุรี นายไลซันต์ ตั้งภูมิ ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มกลุ่มวางเเผนการใช้ที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เข้าพบปะ บุคลากร และเจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี โดยมีนายวัลลภ พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี ให้การกล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 เวลา 10.00 น.


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน