สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2558 นายเข้มแข็ง ยุติธรรมดำรง รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานพิธีเปิด "ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ จังหวัดสิงห์บุรี เฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา" โดยมี นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ให้การกล่าวต้อนรับพร้อมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานของสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และนายวัลลพ พงษ์ราศรี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินสิงห์บุรี กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน เพื่อเฉลิมพระเกียรติปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และประชาสัมพันธ์แนวทางการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกิดการผลิตและการใช้ปุ๋ยอินทรีย์อย่างต่อเนื่องและยั่งยืนในพื้นที่จังหวัดสิงห์บุรี
โดยรณรงค์ให้เกษตรกรผลิตปุ๋ยอินทรีย์จากวัสดุเหลือใช้ในไร่นา ในครัวเรือน ไว้ใช้เอง และจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ สำหรับให้เกษตรกรมาเบิกถอน หรือแลกเปลี่ยนออกไปใช้ในพื้นที่ตนเอง เป็นการลดต้นทุนการผลิต สามารถพึ่งพาตนเองได้ ในงานยังได้มีกิจกรรม การถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดตั้งธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ การแนะนำผลผลิตและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรของเกษตรกรที่ประสบความสำเร็จจากการใช้เทคโนโลยีการพัฒนาที่ดิน และการแจกนำหมักชีวภาพ พด.2 และ พด.7 มีเกษตรกร หมอดินอาสา นักเรียน และชุมชนบ้านดอนโตนด สนใจเข้าร่วมงานกว่า 300 คน ณ ธนาคารปุ๋ยอินทรีย์ บ้านดอนโตนด หมู่ 7 ตำบลโพทะเล อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน