สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


14 พฤษภาคม 2558 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดพิธีไหว้ศาลและทำบุญตักบาตร เพื่อเป็นศิริมงคล เนื่องในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 โดยมี ผู้อำนวยการกลุ่ม/ฝ่าย/สพด. ร่วมพิธีดังกล่าว


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา