สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


วันที่ 23 เมษายน 2558 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 กรมพัฒนาที่ดิน ให้การตอนรับคณะนักศึกษา จากคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต นำโดย รศ.ดร.นฤมล พินเนียม ชนะไพฑูรย์ ในโอกาสนี้ นายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน ได้กล่าวต้อนรับและบรรยายบทบาทและภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน         โดยนายทวีแสง พูลพุฒ ผู้อำนวยการกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน และนางสาวฐนชนก คำขจร นักสำรวจดินปฏิบัติการ ได้ร่วมบรรยาย “เรื่องการจัดการทรัพยากรที่ดิน และการวางแผนการใช้ที่ดิน” จากนั้นคณะนักศึกษาได้เข้าเยี่ยมชมห้องนิทรรศการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ห้องปฏิบัติการกลุ่มวิเคราะห์ดิน และได้ทำการฝึกทักษะการเก็บตัวอย่างดิน (Soil Sampling) และวัดค่า PH ของดิน เพื่อสร้างเสริมประสบการณ์


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน