สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อเตรียมรับการตรวจจากคณะอนุกรรมการตรวจประเมิน 5ส หน่วยงานภูมิภาค


แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา