สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ข่าวกิจกรรม 2558

วันที่ รายละเอียด/กิจกรรม ผู้ชม
29 ธ.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleaning ประจำเดือนธันวาคม 2558 3999
29 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 และบุคลากร ร่วมกันทำกิจกรรมเครพธงชาติสวดมนต์เช้า เพื่อความสามัคคีปรองดอง 3960
29 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมพิธีเปิดโครงการทำนาเปียกสลับเเห้งในพื้นที่โครงการศึกษาทดลองการเเก้ไขปัญหาดินเปรี้ยว 4060
29 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานเปิดโครงการอบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดฝึกอบรม ณ จังหวัดลพบุรี 4001
29 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานพิธีเปิด โครงการอบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน ปีงบประมาณ พ.ศ.2559 จัดอบรม ณ จังหวัดนนทบุรี 4082
22 ธ.ค. 58 สำนักงานพัฒนาที่ดิน ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น ประจำปี 2559 3997
22 ธ.ค. 58 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ณ สถานีพัฒนาที่นครปฐม ในวันที่ 15 มกราคม 2559 เวลา 10.00 น. 5265
18 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เชิญหัวหน้าส่วนราชการประชุมเเละชี้เเจงเรื่อง แผน-ผลการดำเนินงาน/ผลการใช้จ่ายเงิน ปีงบประมาณ 2559 4006
17 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยงานก่อสร้างถนนลาดยาง ที่สถานีพัฒนาที่ดินชัยนาท 4018
09 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมกิจกรรม "เดินวิ่งบนเเผ่นดินพ่อ :Run for Soils, Run for King" 4015
09 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เข้าร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานวันดินโลก 5 ธันวาคม และการส่งท้ายปีดินสากล ปี 2558 4003
09 ธ.ค. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณ เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนม์พรรษา 5 ธันวาคม 2558 4000
03 ธ.ค. 58 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เดินทางไปตรวจเยี่ยมสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 4133
03 ธ.ค. 58 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วย นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกันรับเสด็จฯ พลเอกหญิง สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 6548
02 ธ.ค. 58 นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน เดินทางมาเยี่ยมเยียนที่ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 4393
27 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เข้าพิธีรับมอบรางวัลประกาศเกียรติคุณ โครงการสร้างความเข้มเเข็งการบริหารจัดการด้านการเงินการคลังของส่วนราชการในจังหวัดปทุมธานี 3974
27 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมปรึกษาหารือ เรื่องการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น 3971
27 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เข้าร่วมประชุมปรึกษาหารือ เรื่อง แผน - ผลการดำเนินงานผลการใช้จ่ายและการคัดเลือกเกษตรกรดีเด่น ประจำปีงบประมาณ 2559 3976
27 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้เข้าตรวจเยี่ยมบุคลากรสถานีพัฒนาที่ดินนครนายก 4013
27 พ.ย. 58 นายศรจิตร ศรีณรงค์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ได้ร่วมเป็นประธานพิธีการเปิด โครงการฝึกอบรม "หมอดินอาสาประจำอำเภอเเละจังหวัด" ประจำปีงบประมาณ 2559 4132

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา