สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การจัดทำแผนแม่บทเขตพัฒนาที่ดินลุ่มน้ำ โครงการ 60 พรรษา สยามบรมราชกุมารี 60 เขตปฐพี พัฒนาที่ดินอย่างยั่งยืน" ในวันที่ 15-16 กันยายน 2557 ณ โรงแรมภูเขางามรีสอร์ท จังหวัดนครนายก


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน