สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยชาวสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานตามหลักของ 5ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เพื่อปรับปรุงให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มีความสะอาด และถูกสุขลักษณะ เป็นที่น่าชวนมองและเกิดความคล่องตัวแก่ผู้มาติดต่อราชการ


แนะนำผู้บริหาร

นายนครินทร์ ชมภู
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน