สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 จัดกิจกรรม Big Cleanning Day ในวันที่ 29 สิงหาคม 2557 โดยชาวสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ร่วมกันทำความสะอาดสำนักงานตามหลักของ 5ส คือ สะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะ สร้างนิสัย เพื่อปรับปรุงให้สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 มีความสะอาด และถูกสุขลักษณะ เป็นที่น่าชวนมองและเกิดความคล่องตัวแก่ผู้มาติดต่อราชการ


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน