สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ประชุมคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ ในตำแหน่ง นักวิชาการเกษตร เพื่อเตรียมความพร้อมในการดำเนินการรับสมัครพนักงานราชการในตำแหน่งดังกล่าว พร้อมนี้ได้ดำเนินการประชุมคณะกรรมการบริหารกิจกรรม 5 ส ครั้งที่ 1/2557 เพื่อกำหนดมาตรฐาน แผนการดำเิินินกิจกรรม การคัดเลือกคณะทำงานและตรวจประเมิน 5 ส ของหน่วยงาน ประจำปี 2557 ณ ห้องประชุมสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2557


ปรับแต่งรูปแบบตัวอักษรเนื้อหาข่าว ::  

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน