สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

รายละเอียดประกอบบัญชีที่สำคัญของงบทดลอง  ปีงบประมาณ 2562 ในรูปแบบ PDF ไฟล์

ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ 2562 ในรูปแบบ PDF ไฟล์

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1