สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

ขายทอดตลาดสิ่งปลูกสร้างพร้อมรื้อถอน จำนวน 3 รายการ ณ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ในวันที่ 15 ธันวาคม 2563 เวลา 10:00 น. (17 พ.ย. 63)
นางมัทนา ชัยมหาวัน ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบการพัฒนาที่ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมประชุมการจัดงานมหากรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๑ จังหวัดสุพรรณบุรี (5 พ.ย. 63)
นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๖/๒๕๖๓ (15 ต.ค. 63)
นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมประชุมปรับเเผนการดำเนินงาน สถานีพัฒนาที่ดินพระนครศรีอยุธยา (12 ต.ค. 63)
นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมประชุมและติดตามงานการจัดการดินลูกรัง โครงการดาวล้อมเดือน (9 ต.ค. 63)

แนะนำผู้บริหาร

นางมัทธนา ชัยมหาวัน
รักษาราชการแทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ผู้เยี่ยมชม (ครั้ง)

208574
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
202
304
1229
720
208574