สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน ร่วมพิธีลงนาม MOU ยกระดับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินตามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (25 ก.ย. 66)
ร่วมรับฟังการมอบนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จากนายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (23 ก.ย. 66)
สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต1,3และสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรีร่วมต้อนรับคณะรัฐมนตรีช่วยการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการในพื้นที่ สหกรณ์โคนมท่าหลวงจำกัด จ.ลพบุรี (22 ก.ย. 66)
กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินและ ปตท.ร่วมจัดฝึกอบรมให้ความรู้และการปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินแลกน้ำ (22 ก.ย. 66)
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่องการจัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ที่ดินเกษตรกรรมในพื้นที่ทุ่งมหาราช พ.ศ.2566-2570 (21 ก.ย. 66)

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา 
 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน


ผู้เยี่ยมชม (ครั้ง)

521933
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
269
630
2128
9028
521933