สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมการประชุมคณะกรรมการที่พักข้าราชการ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (18 พ.ค. 65)
นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมเกษตรสร้างชาติ ครั้งที่ ๑ สานฝันสร้างอาชีพและยกระดับรายได้เกษตรกร ณ ศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตรสนามชัย (13 พ.ค. 65)
นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๓/๒๕๖๕ ผ่านระบบ Application Zoom Meeting (9 พ.ค. 65)
นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมประชุมเชิงปฎิบัติการเรื่อง การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) (3 พ.ค. 65)
นางนงนุช ศรีพุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ร่วมเปิดการจัดเวทีเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้อาสาสมัครเกษตรระดับเขต จังหวัดนครปฐม (27 เม.ย. 65)

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 

ผู้เยี่ยมชม (ครั้ง)

371414
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
171
247
786
5389
371414