สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การจัดทำแผนปฏิบัติการโครงการพัฒนาและเพิ่มศักยภาพพื้นที่ทุ่งรังสิตแบบบูรณาการ (8 ก.ย. 63)
นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการโครงการฝึกอบรมด้านการพัฒนาเกษตรอินทรีย์ หลักสูตร"เทคนิคการตรวจเยี่ยมฟาร์มในกระบวนการรับรองแบบมีส่วนร่วม PGS" รุ่นที่ ๓ (24 ส.ค. 63)
ร่วมขับเคลื่อนโครงการ ๑ ตำบล ๑ กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จังหวัดนครนายก (14 ส.ค. 63)
กิจกรรมวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ฯ (11 ส.ค. 63)
นายประเสริฐ เทพนรประไพ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ เป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๓ (11 ส.ค. 63)

แนะนำผู้บริหาร

นายประเสริฐ เทพนรประไพ
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

Login Form

ปฏิทินกิจกรรม

ค้นหา

 
 
 
 
 
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน

ผู้เยี่ยมชม (ครั้ง)

185281
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
เดือนนี้
รวมทั้งสิ้น
178
228
1455
7111
185281