สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1

 

 

 

อำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของกลุ่มวิเคราะห์ดิน

   ให้บริการวิเคราะห์และตรวจสอบดิน น้ำ พืช ปุ๋ย พร้อมให้คำแนะนำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ การปรับปรุงบำรุงดิน และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาที่ดิน ซึ่งรูปแบบการให้บริการแบบใหม่ หรือเรียกว่า E-SERVICE


วิสัยทัศน์ของกลุ่มวิเคราะห์ดิน

   "วิเคราะห์ดินสร้างคุณค่า รู้รักษาทรัพยากรดิน"  

รายการตรวจวิเคราะห์ที่ให้บริการสำหรับเกษตรกร ดิน น้ำ ปุ๋ยอินทรีย์ น้ำหมักชีวภาพที่อยู่จัดส่งตัวอย่าง
     กลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1 เลขที่ 56 ม.2 ตำบลลำผักกูด อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี 12110  

ขั้นตอนการให้บริการผ่านระบบ E-Serviceติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
     เบอร์โทรศัพท์ 02-5775052 E-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ID-line : soil_01  
 

แนะนำผู้บริหาร

นางนงนุช ศรีพุ่ม
ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 1


 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

มุมประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน