ข่าวประชาสัมพันธ์ (ย้อนหลัง)

ปี 2566
ปี 2565
ปี 2564
>> (22 มิถุนายน 2566) หัวหน้าพัชรินทร์ บัวเอี่ยม พาชาว พด.ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ณ โรงเรียนวัดตลิ่งชัน เมืองสุพรรณบุรี อ่านต่อ >> ( 21 ธันวาคม 2565) วันดินโลกสุพรรณบุรี อาหาร ก่อกำเนิด เกิดจากดิน อ่านต่อ >> (5 ธันวาคม 2564) World Soil Day วันดินโลก 64 จัด ณ สพด. สุพรรณบุรี..อ่านต่อ
>> (26 มิถุนายน 2566) หน่วยพัฒนาที่ดินอู่ทอง จัดอบรมหมอดินหลักสูตร 3 เติมความรู้แก่หมอดินอ่านต่อ >> ( 7 ธันวาคม 2565) อบรมเกษตรกรทฤษฎีใหม่ ขั้นที่ 1 ต.แจงงาม สุพรรณบุรีอ่านต่อ
>> (23 พฤศจิกายน 2564) พัฒนาที่ดินร่วมบูรณาการแปลงพิพาท..อ่านต่อ
>> (16 มิถุนายน 2566) นางนงนุช ศรีพุ่ม ผอ.สพข 1 พร้อมท่านที่ปรึกษาฯ เยี่ยม พด.สุพรรณบุรีอ่านต่อ >> ( 2 ธันวาคม 2565) Field Day วันถ่ายทอดเทคโนโลยีต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ต.หนองราชวัตร สุพรรณบุรี อ่านต่อ
>> (8 มิถุนายน 2566) พด.ติดอาวุธให้หมอดินอาสา อำเภอหนองหญ้าไซ อ่านต่อ >> ( 1 ธันวาคม 2565) หมอดินทนงศักดิ์ นิลน้อย รับรางวัลแฝก ประเภทส่งเสริมการปลูกและขยายผล อ่านต่อ >> (13 ตุลาคม 2564) กิจกรรมจิตอาสา พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี แจกจ่ายต้นกล้าฟ้าทะลายโจร ต้านโควิด 19..อ่านต่อ
>> (7 มิถุนายน 2566) อบรมหมอดินอาสา 4.0 อำเภอดอนเจดีย์ อ่านต่อ >> ( 12 ตุลาคม 2565)

พด.สุพรรณบุรี สาน 2 อำเภอร่วมปลูกแฝก 1แสนกล้า อ่านต่อ

>> (14 กรกฎาคม 2564 ) พด.สุพรรณบุรี มอบสระเก็บน้ำพร้อมปัจจัยการผลิตด้านการพัฒนาที่ดิน "1ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฏีใหม่"..อ่านต่อ
>> (25 พฤษภาคม 2566) พัฒนาที่ดินสุพรรณออกงาน คลินิกจังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดหัวเขา ดอนเจดีย์ อ่านต่อ >> ( 29 กันยายน 2565) พด.ออกให้บริการประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่) ณ วัดทุ่งแฝก สามชุก อ่านต่อ >> (30 มิถุนายน 2564) "วันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่(Field Day) "..อ่านต่อ
>> (2 พฤษภาคม 2566) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯ วัดลำพันบอง หนองหญ้าไซ อ่านต่อ >> ( 28 กันยายน 2565) พด.สุพรรณบุรี ส่งเสริมและสาธิตการผลิตปุ๋ยหมักจากผักตบชวา อ่านต่อ >> ( 31 พฤษภาคม 2564) "พัฒนาที่ดินสุพรรณ รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน"..อ่านต่อ
>> (25 เมษายน 2566) หัวหน้ากุลณัฐ  ศรีมูล จัดอบรมหมอดินอาสา หลักสูตร 3 ให้หมอดินอ่านต่อ >> ( 31 สิงหาคม 2565) พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ออกหน่วยบริการประชาชน(จังหวัดเคลื่อนที่)อ่านต่อ  
>> (24 เมษายน 2566) จังหวัดเคลื่อนที่ ณ วัดบวรศิริธรรม ตำบลหนองบ่อ สองพี่น้องอ่านต่อ >> ( 18 สิงหาคม 2565 ) หมอดินอู่ทอง เข้ารับการอบรมหมอดินอาสา 4.0 (หลักสูตรที่ 3) อ่านต่อ  
>> (18 เมษายน 2566) ลดการเผาตอซัง ฟางข้าว ณ ศดปช.ตำบลแจงงาม >> (17 สิงหาคม 2565) พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี อบรมหมอดินอาสา 4.0 อำเภอบางปลาม้า(หลักสูตรที่ 3) อ่านต่อ  
>> (30 มีนาคม 2566) ติดอาวุธให้ หมอดินอาสา 4.0 (หลักสูตร 3) อ.ด่านช้าง จังหวัดสุพรรณบุรี >> ( 31 กรกฎาคม 2565) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ ฯ อำเภอศรีประจันต์ อ่านต่อ  
>> (28 มีนาคม 2566) พด.อบรมหมอดินอาสา 4.0 (หลักสูตร 3)อ.เดิมบางนางบวช >> ( 20 กรกฎาคม 2565) สถานีพัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ปลูกต้นไม้โตเร็วและแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ อ่านต่อ  
>> (23 มีนาคม 2566) (จังหวัดเคลื่อนที่) @วัดบ้านลาด ตำบลบ่อกรุ อ.เดิมบางนางบวช >> (19 กรกฎาคม 2565) โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวันตามแนวพระราชดำริโรงเรียนบ้านแจงงาม อ่านต่อ  
>> (23 กุมภาพันธ์ 2566) (จังหวัดเคลื่อนที่) "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข"วัดดอนไข่เต่า อ.บางปลาม้า >> (28 มิถุนายน 2565) พัฒนาที่ดินสุพรรณบุรี ทำแผนวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม(PRA) อ่านต่อ  
>> (10 กุมภาพันธ์ 2566) "หมอดินอาสา นำพาการผลิต พิชิตตลาด" 10 กุมภาพันธ์ วันหมอดินอาสา2566 >> (29 เมษายน 2565) ประชุมคณะอนุกรรมการพัฒนาที่ดินจังหวัดสุพรรณบุรี ครั้งที่ 1/2565 (ป่าไม้ถาวร) อ่านต่อ  
>> (31 มกราคม 2566) คลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร ครั้งที่ 1 ปี 2566 >> (11 กุมภาพันธ์ 2565) 10 กุมภา..วันหมอดินอาสา นำพาอาหารปลอดภัย อ่านต่อ  
  >> (27 มกราคม 2565) เสริมองค์ความรู้ให้หมอดินอาสาหนองหญ้าไซ 4.0(หลักสูตร 3 )อ่านต่อ  
  >> (25 มกราคม 2565) เสริมองค์ความรู้ให้หมอดินอาสาดอนเจดีย์ 4.0 อ่านต่อ  
  >> (21 มกราคม 2565) โครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ฯอ่านต่อ  
  >> (17 มกราคม 2565) พด.สุพรรณบุรี ร่วมงาน"รณรงค์ลดการเผาในท้องถิ่น".อ่านต่อ  

<<   หน้า 1   หน้า 2    หน้า 3   หน้า 4   หน้า 5    หน้า 6 >>