อัตรากำลังสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

 

นายประวัติ  นกอิ่ม

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

 

 

นายมานิต  ไทยประกอบ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวบุษณี  วงศ์สมุทร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

นายเกียรติศักดิ์  ลุงคะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

นายประยูร  ชำนาญนา

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

      

 

นางปฬิญาณุช  ศิศสุทธินานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

นางสาวอัมพร  บุญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

นายวิวัฒน์ สมบูรณ์

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

 

 

นางสาวจิดาภา  ฉันทสุขสกุล

นักวิชาการเกษตร

 

 

 

นางสาวปิยดา  ยิสารคุณ

นักวิชาการเกษตร

 

 

          

 

นายเพียรศักดิ์  ชูวงษ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

นายสมยศ  ขุนทองพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

นางสาวชนิสรา  อิ่มสำราญ

จ้างเหมาบริการ

 

 

 

สถิติการเข้าชม
วันนี้ 7
เมื่อวานนี้8
สัปดาห์นี้ 43
สัปดาห์ที่แล้ว 72
เดือนนี้ 250
เดือนที่แล้ว 69
ตลอดวันนี้ 7449
วันนี้22-03-2018
สมาชิกออนไลน์ 0
แขกมาเยี่ยมชมออนไลน์ 5