อัตรากำลังสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

             

 

 นายชวพล  อ่อนเรือง

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

 

 

 

 

 

 

นายมานิต  ไทยประกอบ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวบุษณี  วงศ์สมุทร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

 

 

 

 

นายเกียรติศักดิ์  ลุงคะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

 

 

 

 

นายประยูร  ชำนาญนา

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

                   

นายหฤษฎ์  พิธาธนบดี

  เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

      

                  

นางสาววารุณี  เผื่อนคำ

                                                      เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน

          

 

 

      

 

 

 

 

 

นางปฬิญาณุช  ศิศสุทธินานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

 

 

 

นางสาวอัมพร  บุญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

                       

      นายวิวัฒน์ สมบูรณ์

   เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

                   

   นางสาวพัชรา   อุ่นผัด

  นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวปิยดา  ยิสารคุณ

นักวิชาการเกษตร

 

 

          

 

 

 

 

 

   นายเพียรศักดิ์  ชูวงษ์

   พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

    นายสมยศ  ขุนทองพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวชนิสรา  อิ่มสำราญ

จ้างเหมาบริการ

 

 

 

สถิติการเข้าชม
วันนี้ 8
เมื่อวานนี้4
สัปดาห์นี้ 20
สัปดาห์ที่แล้ว 57
เดือนนี้ 103
เดือนที่แล้ว 81
ตลอดวันนี้ 8398
วันนี้24-04-2019
สมาชิกออนไลน์ 0
แขกมาเยี่ยมชมออนไลน์ 6