อัตรากำลังสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

 

นายประวัติ  นกอิ่ม

ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินลพบุรี

 

 

 

นายมานิต  ไทยประกอบ

นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ

 

 

 

นางสาวบุษณี  วงศ์สมุทร

นักวิชาการเกษตรชำนาญการ

 

 

 

นายเกียรติศักดิ์  ลุงคะ

นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ

 

 

 

นายประยูร  ชำนาญนา

เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน

 

 

 

 

                                                                  -

                                             เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน

 

 

 

 

นางสาวนงลักษณ์  เดชบำรุง

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

 

 

นางปฬิญาณุช  ศิศสุทธินานนท์

เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน

 

 

 

นางสาวอัมพร  บุญสุข

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

 

 

 

นายทักษ์พงศ์  ตันติชาติ

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

 

 

 

นางสาวอุษา  แย้มทับทิม

นักวิชาการเงินและบัญชี

 

 

 

นางสาวนารีรัตน์  สอนใจ

นักวิชาการเกษตร

 

 

 

นางสาวจิดาภา  ฉันทสุขสกุล

นักวิชาการเกษตร

 

 

 

นางสาวปิยดา  ยิสารคุณ

นักวิชาการเกษตร

 

 

 

นายเพียรศักดิ์  ชูวงษ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

นายสมยศ  ขุนทองพันธ์

พนักงานขับรถยนต์

 

 

 

นางสาวชนิสรา  อิ่มสำราญ

จ้างเหมาบริการ

 

 

 

สถิติการเข้าชม
วันนี้ 16
เมื่อวานนี้8
สัปดาห์นี้ 68
สัปดาห์ที่แล้ว 63
เดือนนี้ 229
เดือนที่แล้ว 285
ตลอดวันนี้ 6706
วันนี้20-10-2017
สมาชิกออนไลน์ 0
แขกมาเยี่ยมชมออนไลน์ 6