01. สุพรรณบุรีรณรงค์ปลูกปอเทืองให้เหลืองสะพรั่ง ขับเคลื่อนงาน "วันดินโลก" ณ ท้ายเขื่อนกระเสียว
   02. ความเป็นมา " วันดินโลก "
   03. วันดินโลก(World Soil Day) 5 ธันวาคม